Torg, plasser og gater

Vågan eiendom

Hotellparken.

Sømna kommune
Hamnegata Berg. Ny kjøreveg med gangveg mot sjøen.
Detaljprosjekt. Anbudsdokumenter.

Sømna kommune
Miljøgate Vik

Ica Moldelivegen
Utvidelse av parkeringsplass.

Fræna kommune
Lindys plass, skisseforslag

Fauske kommune
Fauske torg. Under prosjektering.

Ørskog kommune
Bebyggelsesplan for Årøyvegen. Anbudsbeskrivelse.

Bodø kommune
Hundholmen plass. Hovedprosjekt, detaljering og anbudsbeskrivelse.

Statens vegv. Møre og Romsdal
Nedbygging av Rv. 1 Vestnes sentrum. Detaljplaner.

Vestnes kommune
Stadanalyse for Helland sentrum, Vestnes.

Statens vegvesen, Bjerkvik
Landskapsarbeider E6 Narvik.

Statens vegvesen, Nordland
Reiselivsprosjektet Rv. 17 - Detaljplaner.

Rauma kommune
Et grønnere sentrum. Idéprosjekt.

Bodø boligbyggelag
Stadionparken, torget. Detaljplaner og anbudsbeskrivelse.

Sømna kommune
Utomhusområdet rundt kommunesenteret Vik. Disposisjonsplaner.

Bodø kommune
Gågata mellom Bankplassen og Øvre torg.

Statens vegvesen, Mo
Grøntplan E 12.

Statens vegvesen, Nordland
Parkeringsplass Å, rasteplass Brunstranda og ved Gimsøybrua.

Rana kommune
Transportplan Mo, Tverånes - Albogen.