Offentlige bygg og anlegg

Vågan Eiendom KF

Marithaugen sykehjem. Skisseforslag.

Rauma kulturhus og konferansesenter AS
Rauma kulturhus. Anbud. Anlegg ferdig 2007

Møre og Romsdal fylkeskommune
Veksthuset i Molde. Detaljprosjekt. Anbud.

Molde kommune
Glomstua omsorgssenter og sjukeheim. Forprosjekt.

Salten Entreprenør Bygg AS
Mørkved omsorgs- og aktivitetssenter, Bodø. Planer og arbeidsbeskrivelse.

AS Nordlandsprosjekt
Energihuset Bodø. Planer og anbudsbeskrivelse.

Aukra kommune, Aukraheimen
Uteanlegget ved Aukraheimen. Planer og anbudsbeskrivelse.

Saltstraumen opplevelsessenter AS
Saltstraumen opplevelsessenter. Planer og anbudsbeskrivelse.

BOARCH
Narvik ingeniørhøgskole utomhusanlegget. Planer og anbudsbeskrivelse.

SBED
Bodø kretsfengsel, utomhusanlegget. Planer og anbudsbeskrivelse.

Arkitektstudio AS/Telenor
Telenor, Bodø administrasjonsbygg, utomhusanlegget. Planer og anbudsbeskrivelse.