Industriområder, massetak

Vikenco AS

Reguleringsendring for Rindarøy industriområde.

WSF Eiendom AS
Reguleringsplan for Øran Vest industripark

Aukra kommune
Steinbrudd Rindarøy.

Gustad maskin og transport
Massetak på parsell av eiend. 78/9 Averøy

Aluscan AS
Utomhusplan/planteplan for industriområde

RIR
Disposisjonsplan for fyllområder m.v.

Odd-Østen Hurlen
Industriområde Flatholmveien, Ålesund

Mo industripark MIP
Mo industripark, adkomstområdet

Vegkontoret i Nordland
Reguleringsplan for Veset pukkverk, Mosjøen

Nord-Norsk Plangruppe
Massetak g.bnr. 30/2 Alstahaug, Svein Åsen

Statoil Norge AS
Tankanlegg Sortland, skjermingstiltak

Norwegian Talc Hammerfall AS
Løgavlen dolomittbrudd, revegetasjonsplan

Harstad kommune
Landskapsplan for Hagan søppeltømmeplass

Idrettsanlegg

Molde Eiendom KF
Skjevik kunstgressbane. Bane 40 x 60m. Planer som grunnlag for søknad om spillemidler.

Molde Eiendom KF
reknes kunstgressbane. Full bane. Planer som grunnlag for søknad om spillemidler.

Sportsklubben "Træff", Molde
Reguleringsplan for Reknesbanen. Træff-hallen og området rundt. Under arbeid.

MFK/RIVAL/TRÆFF, Molde
Cap Clara og Rivalbanene. Treningsbaner. Idéforslag.

Sportsklubben " TRÆFF", Molde
Cecilienfryd treningsfelt. Kunstgressbane og grus-/isbane. Detaljplaner og tilbudsbeskrivelse. Oppfølging i byggetiden.

Dahle Idrettslag, Kristiansund
Nydammen som nærmiljø- og idrettsanlegg. Skisseprosjekt.

Innstrandens Idrettslag, Bodø
Bjørndalslisletta idrettsanlegg. Spillemiddelsøknad.

Sven Aune AS, Bodø

Lakselva dretts- og friluftsområd. Skisseprosjekt