Gravlunder / Kirkegårder

Vestnes kyrkjelege fellesråd

Vestnes kirkegård, utvidelse.  Planer og anbudsbesdokumenter.

 

Hamarøy kirkelige fellesråd

Brekka kirkegård, utvidelse.  Planer og anbudsbesdokumenter.

 

Vågan kirkelige fellesråd

Svolvær kirkegård, gjenbruk.  Utskifting av og fylling av nye masser.  Planer og anbudsbesdokumenter.

 

Averøy kirkelige fellesråd/Averøy kommune

Folland hjelpekirkegård, utvidelse. Planer og anbudsbeskrivelse.


Harstad kirkelige fellesråd
Nye Tofta gravlund, 1. etappe med 900 kistegraver, urnefelt, navnet minnelund og anonymt gravfelt. Driftsavdeling og parkering. Planer og anbudsbeskrivelse.


Sula sokneråd
Langevåg kirkegård, utvidelse. Planer og anbudsbeskrivelse. Samarbeidsprosjekt med HAGEN landskap.

Sunndal kirkelige fellesråd
Øksendal kirkegård, utvidelse. Planer og anbudsbeskrivelse. Samarbeidsprosjekt med HAGEN landskap.


Ålesund kirkelige fellesråd
Utviding av Hatlehol gravlund. 1. - 4. etappe. Planer og anbudsbeskrivelse.

Vestnes kyrkjelege fellesråd
Fiksdal kyrkjegard, utviding. Planer og anbudsbeskrivelse


Volda kyrkjelege fellesråd
Dalsfjord kyrkjegard, gjenbruk og omregulering, parkeringsplass. Planer og anbudsdokumenter.


Saltdal kommune
Saltdal kirkegård, utvidelse. Planer og anbudsdokumenter

Vestvågøy kirkelige fellesråd
Borg kirkegård, gjenbruk og omregulering. Planer og anbudsdokumenter.


Vågan Eiendom KF
Vågan kirkegård, utvidelse. 1000 kistegraver.

Kvæfjord kommune
Utvidelse av Kvæfjord kirkegård. Overlevert høsten 2008.

Fræna kommune
Myrbostad kyrkjegard, utviding. Planer og anbudsdokumenter.

Kirkevergen i Vågan
Vurdering av kirkesgårdsløsninger for Svolvær-Kabelvåg.

Øksnes kommune
Meløy kirkegård. Utvidelse. Oppfylling for å komme klar av grunnvann/sjøvann. Planer og anbudsbeskrivelse.

Skodje sokneråd
Skodje kyrkjegard, utviding. Planer og anbudsbeskrivelse.

Ørskog sokneråd
Sjøholt kyrkjegard, utviding. Planer og anbudsdokumenter

Vestvågøy kirkelige fellesråd
Valberg kirkegård, utvidelse. Planer og anbudsbeskrivelse.

Moskenes menighetsråd
Utvidelse av Moskenes kirkegård. Planer og anbudsbeskrivelse.

Molde kommune
Tøndergård gravlund, utvidelse. Planer og anbudsbeskrivelse.