Boligområder, hytteplaner

Sømna kommune

Langåsen boligfelt, reguleringsplan


Kåre Knutsen m.fl.
Reguleringsplan for Viksjøen, Vega. Boligområde, felt for frittliggende og konsentrert fritidsbebyggelse, småbåtanalegg, verneområder mv.

Sømna kommune
Vennesund - Skålhammarn, områdeplan med bl.a. boligfelt, hyttefelt, småbåtanlegg, kai og trafikkområder.

Ylvingen Rorbuer AS
Bebyggelsesplan og reguleringsplan (under arbeid).

Vega kommune
Reguleringsplan for Gardsøya. Sammensatt reguleringsplan med boligelt, hyttefelt, industri, blanda formål, trafikkområde til land og vanns.

Fræna kommune
Eidemskaret, bebyggelsesplan.

Vikenco AS
Reguleringsplan for Karlsholmen i Aukra kommune. Rundt 40 rorbuleiligheter. Privat småbåtanlegg mv.

Opplysningsvesenets fond
Reguleringsplan for Skorgedalen hyttefelt, Rauma kommune.

Bjørn Heimgård
Reguleringsplan for rorbucamping på Vikan, Fræna kommune.

Arkitektstudio AS/Bodø kommune
Rensåsgata 4, Bodø. Sansehage, takhage.

Bodø kommune
Vollsletta bokollektiv. Hager for demente.

BBL Prosjekt AS
Utomhusplan for Hellran borettslag

AL Kristiansund BBL
Omsorgsboliger Boxaspenenga brl., planteplan

BBL Prosjekt AS
Reguleringsplan for Hellran borettslag. Skisseplan for utomhusanlegget.

BBL, Bodø
Tungen borettslag. Rehabilitering av uteanlegget.

Arkitektstudio AS
Stadiontunet. Utomhusanlegget i nytt boligfelt. Planer og anbudsbeskrivelse.