Landskapsarkitekt MNLA Roger Tokle - over 30 års erfaring

Her finner du informasjon om kontoret og eksempler på våre arbeidsoppgaver.
I de over 35 år som kontoret har eksistert, har oppgavene vært spennende, interessante og varierte.

Landskapsarkitekt MNLA Roger Tokle AS, tidligere NordLandskap as, ble startet som et personlig firma i Bodø kommune i 1982.
Omdanningen til AS skjedde i 1988. Kontoret har nå 35 år med landskapsarkitektpraksis.

I 1997 ble det også etablert kontor i Molde. Etter hvert ble kontoret i Bodø lagt ned, men vi har og ønsker fremdeles flere prosjekter i Nordland.
Vi besitter derfor viktig kunnskap om nord - norske forhold. Vi tar oppdrag i hele Norge, men mest i Møre og Romsdal og Nordland.

Kontoret er i dag i Sagvegen 19 nær sentrum av Molde.  I dag er det kun en ansatt ved kontoret.  Men ved større prosjekter blir det leid inn hjelp etter behov eller samarbeid med andre landskapsarkitektkontorer. I samarbeid med Sweco (www.sweco.no) kan kontoret også påta seg større oppdrag der det stilles krav til flere fagområder. Sweco i Molde har kompetanse/fagpersoner innen arealplan, vegplanlegging, vann og avløp, akustikk og ikke minst landskapsarkitektur.

Kontoret har nødvendig datautstyr og programvare for tegninger/konstruksjoner og beskrivelser. Utveksling av informasjon og tegninger m.v.
foregår nå enkelt over nettet.

Vi liker også å tegne skisser på frihånd, og er behjelpelig med kostnadsoverslag m.v av det meste utomhus.

Ønskes ytterligere informasjon eller uforpliktende kontakt, klikk deg inn på kontaktsiden.